Baanreglement

Tennisbanen Tennisvereniging 't Swaecke Tennisbanen Tennisvereniging 't Swaecke

Het aantal leden binnen onze vereniging maakt dat er doorgaans zonder wachttijd getennist kan worden.

Mocht het niettemin voorkomen dat het gezellig druk is er de banen bezet zijn, dan zijn er een aantal spelregels.
Door enkele regels te stellen willen we een ieder gelegenheid bieden om tijdig te kunnen spelen.
Voorts is het nodig om ook regels te stellen gedurende de competitie, tijdens toernooien en/of specifieke verenigingsactiviteiten.

Voorrangsregels.
Tijdens de door de vereniging georganiseerde activiteiten, toernooien en kampioenschappen bepaalt de wedstrijdleiding of er mogelijk banen beschikbaar zijn om vrij te spelen. Het principe is dat er geen banen beschikbaar zijn om vrij te spelen, tenzij ...;

Tijdens KNLTB-competities wordt in principe de derde baan vrij gelaten om vrij te spelen. Indien er geen leden zijn die zich hebben gemeld om vrij te spelen wordt de 3e baan ook voor de competitie gebruikt. Indien er competitie op alle drie de banen wordt gespeeld en er zijn leden die vrij willen spelen, dan komt deze baan beschikbaar, nadat de set op baan 3 is afgemaakt (of de gehele partij als baan 1 of 2 eerder vrijkomen);
Tijdens finales van clubkampioenschappen beslist de werdstrijd- of jeugdcommissie of er gespeeld mag worden op de andere banen;
Mits geen doordeweekse competitie plaats vindt, heeft de (lagere) schooljeugd op doordeweekse dagen gedurende het gehele seizoen tot 19.00 voorrang op baan 1 en 2. Baan 3 staat ter beschikking voor de overige leden;
Na 19.00 uur hebben de oudere jeugd ( middelbare school) en seniorleden voorrang op alle banen;
In weekends en op feestdagen is er geen voorrangsregeling.

Halfuur-regeling
Zodra men met spelen begint, moet de clubpas op de starttijd worden ingesteld en in het desbetreffende vak van het bord worden geplaatst;
Zijn alle banen bezet en heeft iemand langer dan een half uur gespeeld, dan mag de game worden afgemaakt en moet na het vegen, de baan verlaten worden;
Diegene die de baan verlaat mag zichzelf dan weer beschouwen als nieuwe speler en mag zijn/ of haar pasje in volgorde op het afhangbord hangen. Voorwaarde is dat bij drukte, minimaal een kwartier wordt gewacht om de volgorde van spelen voor een ieder te kunnen reguleren;
Bij grote drukte geldt de regeling dat dubbels worden gespeeld en kunnen leden hun pas op een baan bijhangen.
Er is geen verschil in speelduur tussen dubbel of enkel. De speelduur bedraagt 30 minuten;
Afhangen kan enkel gebeuren door leden met een geldig lidmaatsschapspas. Zonder geldige pas kan geen aanspraak op een baan worden gedaan;
Nieuwe pasjes zijn bij de ledenadministratie te koop a 1 euro (een ingevulde dag- of weekkaart geldt ook als pasje)

Baanverlichting
Alle seniorleden kunnen de beschikking krijgen over een sleutel van de buitendeur (info bestuur)
In het clubhuis (links naast de deur naar de kleedkamers) hangt de sleutel voor de bediening voor de baanverlichting. Er is een instructie oe de verlichting in- en uitgeschakeld moet worden.
Het is voor de seniorleden 's avonds toegstaan om zelf de verlichting in- en uit te schakelen. Indien er geen spelers meer op de baan zijn, dient de verlichting direct uitgeschakeld te worden. De spelers die als laatste de baan verlaten zijn verantwoordelijk voor het uitschakelen van de verlichting. Letop: in het kader van een verantwoord energieverbruik alsmede het zoveel mogelijk beperken van de kosten, gelieve direct na het spelen de verlichting uit te schakelen. Bij het niet naleven van de regels, gelieve uw clubgenoten aan te spreken en te wijzen op onze afspraken.