Clubhuis

Informatiepagina's over het clubhuis.

Al jaren een tennisvereniging waar de leden met veel plezier een balletje slaan.

De kracht van de vereniging is de beschikbaarheid van de banen op een moment dat het jouw en je vrienden uit komt. De banen zijn 2016 volledig gerenoveerd en voorzien van gravel plus. De voordelen van gravel maar sneller en langer bespeelbaar.
Met 3 banen is er zelden sprake van wachttijden. Een vereniging voor zowel de recreant als de competitiespeler.
In de maand juli is het open toernooi een van de hoogtepunten. Dan gaan gedurende een week, een 140 tal tennissers uit de regio, de strijd aan in het dubbelspel in verschillende categorieen. Nieuwe leden zijn uiteraard welkom. Het aantal banen biedt meer dan voldoende ruimte.

Door de zelfwerkzaamheid zijn we in staat de contributie laag te houden. Een aantal vrijwilligers draagt zorg voor het baanonderhoud en het beheer van het clubhuis.
Financiële steun is ontontbeerlijk en we mogen ons gelukkig prijzen met een aantal vaste sponsoren. Sponsoren voor de vaste borden op ons park en sponsoren voor ons open toernooi. De hoofdsponsor stellen wij in de gelegenheid om zijn/ haar naam te verbinden aan ons open toernooi.

Het bestuur stelt de bereidheid van leden om een steentje bij te dragen bijzonder op prijs. Aan het einde van het seizoen is er dan ook een gezellige middag en avond voor de vrijwilligers.
Meer informatie over uw wens om vrijwillgerswerk te doen? Bel even met een van de bestuursleden en we informeren u graag.

Achter de link 'informatie' vindt u informatie over de contributie, dag- en weekkaarten, en de introducé regeling.
Het inschrijfformulier om lid te worden, vindt u in een aparte link (na clubinfo).

TENNISLESSEN; worden voor onze club verzorgd door Tennis Organisatie Zeeland. Deze verzorgt de professionele begeleiding van vereniging én trainer. Ze bieden een totaalpakket, zodat wij als vereniging geen omkijken meer hebben naar verplichtingen t.a.v. overeenkomsten, salarisbetalingen, belasting afdracht, verzekeringen en de risico's van het werkgeverschap.
Opgave voor tennislessen kan via TOZZeeland.nl Leden krijgen een mail met link erin.


link: tennisorganisatiezeeland.planmysport.com 

 

Het aantal leden binnen onze vereniging maakt dat er doorgaans zonder wachttijd getennist kan worden.

Mocht het niettemin voorkomen dat het gezellig druk is er de banen bezet zijn, dan zijn er een aantal spelregels.
Door enkele regels te stellen willen we een ieder gelegenheid bieden om tijdig te kunnen spelen.
Voorts is het nodig om ook regels te stellen gedurende de competitie, tijdens toernooien en/of specifieke verenigingsactiviteiten.

Het clubhuis is in principe tussen 09.00 en 23.00 open mits er op dat moment getennist wordt of er een activiteit is (lessen, competitie, vrij tennissen, toernooi etc).
Voor de tennissers in het bezit van een toegangssleutel en degene die het clubhuis hebben geopend, ligt er de verantwoordelijkheid er op toe te zien dat het clubhuis schoon blijft en dat het gebruik volgens de regels plaats vindt.
Tijdens de competitie zijn de captains verantwoordelijk voor het openen, sluiten, gebruik en eventuele overdracht van het clubhuis.

Dit houdt in:
- dat er geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 jaar;
- dat het schenken van alcohol enkel mag geschieden in de periode waarin het volgens de Drank- en Horeca Wet is toegestaan;
- dat er zorg wordt gedragen dat geen overlast in de omgeving ontstaat;
- dat er contant betaald dient te worden;
- dat het clubhuis en het terras netjes wordt achtergelaten;
- dat de banen zijn geveegd en telborden binnen worden gelegd;
- tafels en stoelen binnen worden gezet;
- dat het clubhuis goed wordt afgesloten - controle op een juiste sluiting is vereist.

Indien er na het tennissen nog spelers op de baan zijn, dienen er afspraken gemaakt te worden over afsluiten en overdracht.

NB: De opbrengsten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging.
Zie er dus op toe dat op een correcte wijze wordt afgerekend

Telefoon clubhuis: 06-43233825

Op onze vereniging is er geen mogelijkheid om te pinnen. Wilt u hier rekening mee houden als u bij ons op bezoek komt? 

De kantine is op doordeweekse dagen en avonden open wanneer er verenigingsactiviteiten zijn en/of competitie wordt gespeeld.
Doorgaans is het clubhuis op woensdag, donderdag en vrijdagavond open, vanaf 19.00 uur tot circa 23.00 uur.

Bij de door de club georganiseerde activiteiten is de kantine altijd open. Bij georganiseerde toernooien, die een hele dag in beslag nemen, zijn er o.a. diverse belegde broodjes verkrijgbaar.

Stappenplan kantinedienst

1. Sleutel.
Een ieder die kantinedienst moet draaien krijgt van de kantinecommissie een sleutel (indien u deze zelf niet heeft)

2. Openen van de kas.
Handleiding voor gebruik ligt bij de kassa.
Prijslijst ligt bij de kassa en hangt aan de muur.

3. Voorraden controleren, indien nodig aanvullen. Zorg ervoor dat producten die al in de kasten staan als eerste verkocht worden.

4. Kantinedienst draaien.
Degene die kantinedienst heeft is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de kantine en achter de bar. Op uw uitnodiging kan altijd hulp worden in geschakeld. Enkel de betreffende kantinedienst heeft toegang tot de bar. Personen jonger dan 18 jaar is het niet toegestaan te assiteren achter de bar.
Rustige momenten kunnen ingevuld worden met het schoonhouden van de kantine en de keuken, koelkasten of andere keuken- en kantine apparatuur.
Dus in het algemeen activiteiten die een schone en opgeruimde kantine in stand houden.

5. Kantinedienst afsluiten
Afrekenen van de genuttigde consumpties. Het laten opschrijven van de consumpties is niet toegestaan.
Vaatwerk (glazen, kopjes) ophalen, schoonmaken (of in de vaatwasser zetten) en in de kasten wegzetten.
Bar en aanrecht schoonmaken, let hierbij goed op het schoonmaken van de tapinstallatie.
Alle elektrische apparatuur (stereo, tosti-ijzer, frituurpan e.d.) uitzetten en pas bij het opruimen van de asbakken (alleen op het terras mag gerookt worden) op voor
brandgevaar. Controleren of alle ramen en deuren dicht zijn.

Voor de competitieteams geldt tevens dat de vloeren (kantine en kleedlokalen) aangeveegd dienen te worden.
Kantine afsluiten, u kunt de sleutel weer mee naar huis nemen.
Bedankt voor uw inzet. Voor vragen en/of mededelingen kun i bellen met een lid van de kantinecommissie. (zie clubinfo - commissies)